2092 Budakeszi, Széchenyi út 141.
Prohászka Ottokár Alapítvány

Alapadatok:

Az Alapítvány székhelye:                      2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141.

Az Alapítvány adószáma:                    19177232-1-13

Statisztikai számjel:                              19177232 9499 569 13

Az Alapítvány bankszámlaszáma:       OTP Bank 11742348-20020031

Az Alapítvány jogállása:                       közhasznú

Az Alapítvány nyilvántartási száma:       128.   (AM-128)

Az Alapítvány e-mail címeprohaszka.alapitvany@gmail.com

Az Alapítvány döntéshozó szerve:         az Alapítvány kuratóriuma.

Az Alapítvány képviselője 'Sigmond Bertalan az Alapítvány elnöke. A kuratórium feladatait és jogkörét az Alapító Okirat határozza meg.

Az Alapítvány célja:

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (továbbiakban: Gimnázium) anyagi és erkölcsi támogatása, a magas szintű oktató-, és nevelőmunka biztosítása céljából. Többek között a Gimnázium működésével kapcsolatos költségek fedezése, a közösségfejlesztés, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű diákok segítése, a diáksport támogatása, a magas színvonalú oktatást biztosító tárgyi feltételek biztosításának támogatása, a diákjóléti és sportlétesítmények létrehozásának elősegítése.

Az Alapítvány megalakulása óta támogatja a Gimnázium tanulmányi-, sport-, kulturális- és szabadidős közösség építő programjait (tehetségtábor, sportversenyek és sporttáborok, cserediák programok, kórustalálkozók és versenyek, határon kívüli magyar közösségek és kultúrájuk megismerése).

A szociális támogatások lehetővé teszik, hogy anyagi okok miatt egyetlen gyerek sem maradjon le az osztálykirándulásokról, nyári táborokról. A szociális támogatások segítik, erősítik gyermekeinkben a közösséggé kovácsolódást, a társadalmi közösségvállalás és megfelelő szociális érzékenység kialakulását.

Minden fejlesztést, amit a szülők segítségével a Gimnáziumban megvalósítunk, gyermekeink éveken át élvezhetik, és az utánuk itt tanuló gyerekek nevelését, tanítását is segíti.

Pályázati kérelmek:

Az Alapítványhoz benyújtott támogatási kérelemhez szükséges űrlap az iskola Titkárságán kérhető. Az Alapítvánnyal a postai kapcsolatot a gimnázium iskolatitkára biztosítja. Itt lehet leadni a kérelmeket is.

A támogatásokat a benyújtott kérelmek alapján a Kuratórium többségi döntéssel ítéli oda.

Történet:

Az Alapítványt 1994-ben Dr. Németh László plébános, és az akkori Képviselőtestület két tagja alapította.

Az Alapítvány működésének 24 esztendeje alatt számos fejlesztés valósulhatott meg a szülők áldozatos segítségével. Az első években az Alapítvány a Gimnázium építésének befejezését valamint az oktatás megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzését támogatta.

Ezt követően a szülők nagylelkű adományainak köszönhetően az Alapítvány jelentős összeggel tudta segíteni:

-       a szaktantermek létrehozását, a szertárak, számítástechnikai terem felszerelését, a tantermek használt bútorainak cseréjét;

-       az épületben lévő audiovizuális eszközök folyamatos fejlesztését, projektorok beszerzését;

-       az erős napsütésnek kitett osztályok ablakai elé árnyékoló beszerzését; valamint

-       az aula kiegészítő függönyökkel, sötétítőfüggönyökkel, táncszőnyeggel, vetítő- és hangosító rendszerrel történő felszerelését.

2014-ben az újonnan épült sportcsarnok-tornaterem használatba vételéhez nyújtott, több mint 7 millió forint összegű támogatást az Alapítvány elsősorban sporteszközök, öltöző-berendezés, táncterem tükörfal, többcélú hasznosításhoz védőszőnyeg, mobil-színpad, székek, hangosítás beszerzésére. A 2017-es évben a Szülői Bál bevételéből és az Alapítvány pénzeszközeiből közel 3 millió forint támogatás jutott a Németh László terem felújítására.

 

Az Alapítvány működési költségei:

Az Alapítvány csak a törvényi előírások teljesítéséhez szükséges banki és könyvviteli költségekkel terheli a pénzeszközöket. Az Alapítványnak más költsége nincs, a Kuratórium tagjai és önkéntesei tisztségüket díjazás nélkül látják el!


Az Alapítvány anyagi forrásai:

- Személyi Jövedelemadó 1 %-ának felajánlása;

- Szülők által befizetett támogatások, adományok;

- Szülői támogatói bál bevétele;

- Civil szervezetek részére kiírt állami, önkormányzati pályázatok.

Az Alapítvány támogatása

1)      A Prohászka Ottokár Alapítvány kéri a szülőket, hogy anyagi lehetőségük szerint Családonként legalább havi 2.000,- Ft befizetésével támogassák az Alapítványt. Éves szinten 6-8 millió forint anyagi lehetőséggel biztosíthatjuk, hogy gyermekeink a kor követelményeinek megfelelő színvonalon és jó körülmények között tanulhassanak, készüljenek az érettségire. A közösen összeadott pénz megsokszorozza a lehetőségeket. Az elmúlt, több mint két és fél évtizedben befolyt támogatásokból megvalósult beszerzések, fejlesztések napjainkban is gyermekeink hasznára vannak, a mai támogatók által megvalósult fejlesztéseket pedig a jövő generációja hosszú évekig élvezheti. A versenyek, kirándulások, nyári programok, táborok gazdag hagyományai a támogatók által befizetett forintokból alakulhattak ki.

2)      Lehetőség van természetbeli támogatásra is az Alapítványon keresztül. A céges befizetőknek (pénzbeli, vagy természetbeni támogatás összegéről) adóigazolást adunk az adókedvezmény igénybevételéhez. Az adóigazolás arra a cégnévre kerül kiállításra, amely név a banki átutaláson befizetőként szerepel.

3)      Adó 1%-a

A Prohászka Ottokár Alapítvány egyúttal tisztelettel kéri, hogy amennyiben egyéb nemes cél nem köti le személyi jövedelemadójuk felajánlását, az SZJA második egy százalékával ebben az évben is támogassák az Alapítvány céljainak megvalósítását!

Az Alapítvány adószáma:        19177232-1-13

A kedvezményezett neve:       Prohászka Ottokár Alapítvány

Az alapítvány támogatására banki átutalással,  bankszámlára történő készpénz befizetéssel vagy csekken is van lehetőség.

Az Alapítvány bankszámlaszáma:          OTP Bank 11742348-20020031

Okiratok, Pénzügyi beszámolók:

A számviteli törvény szerint készített éves beszámolók, az Alapító Okirat valamint az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata az iskolában, az Alapítvány hirdetőtábláján megtekinthető.

Letölthető dokumentumok:

Prohászka Alapítvány éves beszámoló 2022

Prohászka Alapítvány pályázati felhívás és adatlap

Prohászka Alapítvány elszámolási adatlapok

Keresztesy Alapítvány
Keledy Lívia Sára Irén a Szent János kórházban, Budapesten, Magyarországon született 1923. augusztus 24-én.
Édesapja, Keledy Tibor 1940-1943 között Kolozsváron polgármester, 1943-1944 között pedig Budapest főpolgármestere volt. Édesanyja, Pláner Margit. Egy testvére volt, Keledy Péter.
Keledy Lívia 1944. január 29-én házasságot kötött Dr. von Keresztesy Kotutch Tiborral, aki orr-füll-gége sebész volt. Két gyermeke született, Fruzsina és Mihály. Keledy Lívia egész családjával 1956. november 27-én hagyta el szívszakadva, de mindörökre Magyarországot.
Tibor férje 1965-ben, Fruzsina kisleánya pedig 1972-ben hunyt el.
Lívia Keledy mindenkorra nagyra becsülte nemes magyar származását. Büszkén és boldogan, 1990. április 21-én tért csak vissza Magyarországra, de ekkor már csakis Mihály fiával és Péter testvérével.

Mihály fia 1957-től 1999-ig Dél-Amerikában (Trinidad, Chile és Venezuela) között élt, majd Grenada szigetén lakott. Édesanyja, Keledy Lívia 55 éves koráig ápolónőként dolgozott. Csak az 1980-as évek után bontakozott ki varázslatos művészeti tehetsége. Ekkor ébredt föl benne kiváló tehetsége mindahhoz, ami a kötést, horgolást, rajzot és festést illeti. A művészeti alkotásban találta meg a folyamatos, hasznos, örömteli elfoglaltságát, amely átsegítette őt életének nehéz szakaszában. Keledy Lívianak volt egy szilárd meggyőződése: "Addig érdemes élni, ameddig az ember hasznos maradhat". Műveit csakis jótékony célra szánta s készítette, és kivétel nélkül mindig elajándékozta.
1995. július 18-án Caracasban, Venezuelában halt meg, és 1995. július 29-én temették el a karib-tengeri Grenada szigetén.

Fia, Mihály elhatározta, hogy édesanyja méltó emlékére egy alapítványt hoz létre Magyarországon, így szülőföldjén mindörökkre hasznos maradhat. Az alapítvány 1995 végén született meg a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban, Budakeszin, melynek mindenkori feladata a rászoruló tanulók megsegítése: szociális, tanulmányi, művészeti, sport és továbbtanulási ösztöndíjak formájában. A pénzösszeget negyedévenként kapják meg az ösztöndíjat elnyert tanulók.
Az alapítvány tőkéje kivétel nélkül a családi vagyonból jött létre. Az alapító döntése szerint a stabil tőkét semmiképpen sem lehet csökkenteni, az ösztöndíjakat a kamatból lehet kigazdálkodni. Az alapító döntése alapján az alapítvány a katolikus egyház felügyelete alatt működik. A kuratórium a budakeszi plébániához és a székesfehérvári püspökséghez tartozik. Az alapítvány végrehajtója Dr. Spányi Antal megyéspüspök atya, Budakeszi megbízottja pedig Filó Kristóf kanonok plébanos atya. E meghatalmazás alapján Filó Kristóf atya egyedül jogosult kijelölni az ösztöndíj nyerteseit, akik minden tanév elején alapítványi jutalomban részesülnek.
Keresztesy Mihály halála után iskolánk őrzi az alapító emlékét, rövid megemlékezést tartunk, illetve megrendezzük a Keresztesy-kupa néven zajló focitornát, mivel Mihály bácsi nagy rajongója volt e sportnak.
Bede Anna Alapítvány
Tíz éves a Bede Anna Élő Hit a Fiatalok Támogatására Alapítvány

Az Alapítvány neve: Bede Anna Élő Hit a Fiatalok Támogatására Alapítvány
Adószáma: 18674310-1-13
Bankszámlaszáma: 11742348-20022253

1994-ben Bede Anna felvételt nyert a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumba. Örült, hogy ebben a szép és barátságos iskolában lesz majd diák. Egy autós fiatal vétkes könnyelműsége azonban megakadályozta abban, hogy valóban beülhessen az iskolapadba.
Bede Anna lélekben itt van az iskola diákjaival és tanáraival, mosolygós fényképe bíztatást küld mindenkinek, aki elmegy előtte az igazgatói folyosón. Mert a ?szeretet nem hal meg? és nem ismer földi korlátokat. A túlvilágról is küldhet nekünk ajándékot, a szeretet és összefogás erejére, melynek forrása maga az Isten.
Azért hozta létre Anna családja tíz évvel ezelőtt ezt az alapítványt, hogy évente karácsonykor megajándékozza a nehéz anyagi helyzetben lévő, nagycsaládos diákokat. Hadd kerüljön gazdagabb ajándék a karácsonyfa alá, hadd lepje meg szüleit vagy testvérét az, akinek talán nincs is zsebpénze! Hadd teljesüljön egy elérhetetlennek hitt vágy!
Anna sokgyermekes családja a biztosítótól kapott nem anyagi jellegu kártérítés összegéből hozta létre az alapítványt. Az egymilliós alaptőke kamatainak felhasználásával és a jóakaratú emberek segítségével a tíz év során 2 147 000 forint adományt sikerült szétosztani 256 itt tanuló diáknak! Így sokszorozza meg Isten áldásával a szeretet azt a keveset, ami tőlünk telik.
Az utóbbi években a közhasznú alapítvány számára a jövedelemadó 1%-nak felajánlása jelentette a legnagyobb bevételt. A működési költséget az alapítók fedezik, így minden befolyt támogatást a rászorulók kapnak.
Adományokat az OTP Bank Budakeszi Fiókja 11742348-20022253 bankszámlára lehet átutalni.
A pályázathoz adatlapot az osztályfőnököknél lehet igényelni minden év november elejétől, melynek leadási határideje: december 1.
A pályázatokat a kuratórium titkosan kezeli.
Kapcsolat

Székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi út 141.
Telefonszám: +36-23/451-982
E-mail: titkarsag@prohaszka-budakeszi.hu
Intézményvezető: Jámbor Erzsébet igazgato@prohaszka-budakeszi.hu
OM azonosító: 032460
Bankszámlaszám: 10701180-48290807-51200002
Adószám: 19178491-2-13

Login