2092 Budakeszi, Széchenyi út 141.
Image

Rólunk

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 1991 óta működik nyolcosztályos gimnáziumként. Feladatának tekinti, hogy őrizze az alapítók által megfogalmazott és képviselt értékeket, másrészt korszerű, megújulni tudó iskolaként működjön.

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodjék, aki Krisztus követését tekinti céljának. Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítómestere így tanít az iskoláról: „Legyen a tanulás szemlélet s gyakorlat, a tanítás pedig szintén élet és gyakorlat. Így lesz a tanításból nevelés.”

A gimnázium fontos feladata a közösségteremtés, melyre számos program ad lehetőséget. Alapítóink is megfogalmazták, hogy a haza és a család a legfőbb értékek közé tartoznak. Jó látni, hogy öregdiákjaink visszatérnek az iskolai programokra, sőt kollégáink is lettek, illetve a szülők között is sok volt prohászkás diák található.

A nevelés közös feladat, kiemelten fontosnak tartjuk a szülőkkel való aktív együttműködést.

 A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban az oktatás-nevelés egész folyamata a hitnek és a rációnak az egész emberi létet átölelő és az örökkévalóságra irányuló egyensúlyára törekszik. A katolikus iskola két hazának, a földi és az égi hazának, nevel polgárokat, s e kettős kötődés erősíti egymást. A kötelező hittan oktatás is ennek szolgálatában áll.

A gimnázium célja a jövőbeli keresztény értelmiség oktatása és nevelése. Vállalt feladatának azt tartja, hogy "az evangéliumi szabadság és szeretet légkörét megteremtse az iskolai közösségben. Segítse a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakoztatásával együtt növekedjék bennük az új teremtmény, amellyé a keresztségben lettek, az emberi kultúrát úgy hangolja össze végső fokon az üdvösség hírével, hogy a hit fénye hassa át a világról, életről és emberről fokozatosan szerzett ismereteket." /VI. Pál pápa/

Iskolánkban az oktatás évfolyamonként két osztályban történik, ahol a német és angol első idegen nyelvként való választására van lehetőség. Második idegen nyelvként 9. évfolyamtól az olasz és a francia nyelv oktatása is folyik.

Közép-és emelt szintű érettségire készítjük a diákokat, melyhez a fakultációk, szakkörök, egyéni tehetséggondozó órák, versenyfelkészítések teremtenek lehetőséget.

Fejlesztőpedagógusaink és az iskolában dolgozó pszichológus segíti a diákokat az esélyegyenlőség megteremtésében, a személyiségformálásban.

Nagy hagyománya van az iskolában a sport szeretetének, országos szinten is kiemelkedő eredményeink vannak több sportágból, melyek közül kiemelkedik a röplabda. Az egészséges életmódra nevelés is része az oktatásnak.

 

Kapcsolat

Székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi út 141.
Telefonszám: +36-23/451-982
E-mail: titkarsag@prohaszka-budakeszi.hu
Intézményvezető: Jámbor Erzsébet igazgato@prohaszka-budakeszi.hu
OM azonosító: 032460
Bankszámlaszám: 10701180-48290807-51200002
Adószám: 19178491-2-13

Login